Co je zubní eroze?

Co je zubní eroze?

Eroze někdy označovaná jako dentální koroze, představuje ztrátu tvrdých zubních tkání v důsledku chemických vlivů, bez bakteriální účasti. Eroze (lat. éródere – vyhlodat) se projevuje jako větší ploché, na povrchu nerovné defekty tvrdých zubních tkání, nejčastěji v blízkosti přechodu skloviny v kořen zubu. Mohou být postiženy všechny zuby, nejčastěji jsou však postiženy zuby frontálního úseku. U horních frontálních zubů se typicky na patrové ploše objevují kruhovitá políčka obnaženého dentinu, obklopená okrajem nepostižené skloviny.

 

PŘÍČINY EROZE

 

Podle příčiny je rozdělujeme na:

  1. Endogenní, kdy příčina vychází z vlastního organismu (vysoký obsah kyseliny citrónové ve slinách; gastro-ezofageální reflux; časté zvracení u bulimie, těhotných žen a alkoholiků).
  2. Exogenní, kde je příčina ve vnějším prostředí (pití kyselých nápojů, přehnaná konzumace kyselého ovoce, zejména citrusových plodů, chronické užívání vitaminu C, aspirinu a extáze, expozice kyselých plynů u pracovníků v chemickém nebo automobilovém průmyslu, čištění zubů krátce po požití erozivní stravy). Eroze z exogenních příčin postihuje zejména tvářové plochy zubů, eroze endogenní naopak vnitřní plochy.

Eroze zubů způsobené kyselým žaludečním obsahem se označují jako perimolýza – perimolysis. V důsledku obnaženého dentinu jsou postižené zuby méně odolné proti fyzikálním a chemickým vlivům.

 

PREVENCE ZUBNÍ EROZE

 

Prevence zubní eroze je založena na dodržování několik pravidel:

  • Čistěte si zuby alespoň 30 minut po jídle. Jídlo a nápoje obsahují řadu kyselých látek, které narušují povrchovou vrstvu skloviny. Sklovina je po jídle „naleptána“. Předtím, než bychom traumatizovaly chrup zubním kartáčkem, musíme nechat sklovinu zregenerovat minerály ze sliny, které opraví drobné defekty povrchu.
  • Nepijte v průběhu dne opakovaně kyselé nápoje. Dlouhodobá expozice kyselinám v průběhu dne je zárukou zubní eroze. Při konzumaci nápojů bychom se měli držet známeho pravidla, že 90% pitného režimu by měla tvořit čistá voda.
  • Žvýkejte, avšak s mírou a nejlépe žvýkačky bez cukru nebo s xylitolem. Žvýkání zvyšuje sekreci sliny, která neutralizuje kyselé látky v dutině ústní, což je příznivé pro náš chrup. Excesivní žvýkání, však může způsobit problémy s čelistním kloubem.
  • Používejte správné pomůcky zubní hygieny, tedy měkký zubní kartáček a vhodnou zubní pastu (např. proti zubní erozi).

Zubní eroze

Zubní eroze je v moderní době stále častějším problémem, který postihuje všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví. Eroze vznikají hlavně častým, přímým působením kyselin například z nápojů, potravin nebo žaludku na čisté tvrdé zubní tkáně. Tyto kyseliny mohou atakovat a postupně rozpouštět zubní sklovinu.

Jak sklovina chrání zuby?

Sklovina je něco jako skořápka vajíčka – chrání měkčí a zranitelnější části zubu skrývající se pod ní. Sklovina pokrývá dentin v rozsahu zubní korunky a jako nejtvrdší tkáň lidského těla je schopna odolat vysokým tlakům vznikajícím při žvýkání. Výrazně horší odolnost však má sklovina proti chemickým vlivům, které se podílejí na vzniku zubní eroze. Zde dochází k narušení doposud hladkého povrchu skloviny kyselými látkami, které leptají povrch zubu, čímž oslabují sklovinu, která se posléze snáze obrušuje, ale také vytvářejí mikroprostory pro hromadění zubního plaku.

Detail eroze 1

Snímek pořízený pomocí elektronového mikroskopu odhaluje drobné dutinky (ukazují šipky) na povrchu skloviny způsobené erozivními procesy. Na dalším snímku bude tato oblast přiblížena.

Detail eroze 2

Snímek pořízený elektronovým mikroskopem ukazuje kráterovitý útvar na povrchu skloviny.

Detail eroze 3

Nejdetailnější zobrazení zubní eroze na povrchu skloviny. Snímek ukazuje dutinky zasahující do hloubky skloviny, které jsou způsobeny vlivem kyselin z nápojů a potravin. Takové to dutinky narušující celistvost skloviny jsou důležitým faktorem při vzniku zubního kazu a dalšího erozivního procesu.

Zubní kaz a citlivost

Co se stane, když se poškodí zubní sklovina? Zubní sklovina poškozená erozí je náchylnější ke vzniku zubního kazu, který však není jediným problémem. Zuby s poškozenou sklovinou jsou výrazně citlivější na teplé a studené, sladké či slané. Posléze může horký šálek kávy nebo vychlazená limonáda v parných dnech mnohým z nás vyvolat palčivou bolest v ústech. Zvýšená citlivost zubů je řešitelným problémem, nicméně vyžaduje trpělivost ze strany pacienta i ošetřujícího lékaře a častokrát se neobejde bez opakovaných návštěv zubní ordinace.

Jak bakterie poškozují zuby

Víme, že zubní eroze je zapříčiněna zvýšeným přívodem kyselých látek do prostředí úst. Ačkoliv, vznik eroze nesouvisí se špatnou zubní hygienou, častokrát ji nalezneme u lidí s až zbytečně excesivním přístupem k čistotě zubů je zde velká podobnost se zubním plakem. Zubní plak obsahuje bakterie, které vlivem štěpení cukrů produkují kyselé látky, jenž výrazně snižují pH. Pravě tyto kyseliny vedou ke vzniku zubního kazu. Eroze bychom mohli s velkou nadsázkou označit za  „nebakteriálně vzniklý zubní kaz“.

Pozor na degustování vín

Milovníci vína, sommeliéři či degustátoři jsou velmi ohroženou skupinou pro vznik pigmentací a zubních erozí. Proč? Popíjení vína několikrát denně, současně s jeho promícháním v ústech výrazně zvyšuje kontakt zubů s kyselými latkámi, jenž víno obsahuje. Nejvhodnější z hlediska prevence erozí je vypít sklenici vína, džusu či jiných kyselých nápojů společně s jídlem. Celodenní popíjení udržuje stálou kyselost v ústech, která je pro chrup velmi riziková.

Jídlo a zažívací potíže

Zažívací potíže, které vedou k častému zvracení či bulimie jsou obvyklou příčinou zubní eroze. Mezi další příčiny patří refluxní choroba jícnu. Pokud se žaludeční kyselina dostane do úst působí zde stejně, jako jakákoliv jiná silná kyselina. Leptá nechráněné tkáně, kterými jsou především zuby.

Problém se suchostí v ústech

Suchost v ústech, způsobená nedostatkem sliny je závažným problémem, který dříve či později vede k destrukci chrupu. Nedostatek slin může nastat po ozařování, vlivem léků, stresu či jiných příčin.  Slina plní v ústech řadu funkcí, obaluje potravu hlenem, aby lépe klouzala v trávicím systému, zahajuje štěpení bílkovin a hlavně přirozeně neutralizuje kyseliny v ústech. Dále je zásobárnou minerálů, které slouží k opravě vzniklých mikrodefektů chrup

Obrušování zubů

Zubní eroze narušuje odolnost chrupu proti chemickým i mechanickým vlivů. V zubech vznikají pórovitá místa, která nedokáží čelit žvýkacím tlakům. To vede k postupnému obrušování zubů, které odborně nazýváme atrice a abraze. Abraze je postupné obrušování zubů v důsledku otěru zubů o cizí tělesa. Zatímco atrice vzniká otěrem zubů vzájemně o sebe.

Děti a zubní eroze

Mnoho expertů ve svých studiích uvádí, že problém zubní eroze je stále častější, především u skupiny dětských pacientů. Za hlavní příčinu považují zvýšenou konzumaci sladkých šťáv a ovocných džusů. Rodiče se velmi často domnívají, že koupí dětských džusíků dopřávají svým dětem to nejlepší. Skutečnost je však jiná. Dětský organismus, podobně jako dospělý nedokáže efektivně čelit neustálému přísunu kyselých látek. Zároveň jsou dětské zoubky výrazně méně odolné, než zuby stálé.

Chcete dostávat emailové novinky?