Ošetření zubních kanálků

Rozsáhlý zubní kaz

Zubní kaz patří mezi nejběžnější lidská onemocnění. Vzniká rozrušením ochranné zubní skloviny kyselinou, kterou produkují bakterie množící se v zubním plaku ve sladkém prostředí. Léčba je poměrně jednoduchá. Při zanedbání léčby může zubní kaz napadnout měkkou zubovinu a posléze také dřeň zubu, která obsahuje nervy a cévy. Při napadení zubní dřeně může dojít k odumření zubu. Zubní kaz Zubní kaz patří mezi nejběžnější lidská onemocnění. Vzniká rozrušením ochranné zubní skloviny kyselinou, kterou produkují bakterie množící se v zubním plaku ve sladkém prostředí. Léčba je poměrně jednoduchá. Při zanedbání léčby může zubní kaz napadnout měkkou zubovinu a posléze také dřeň zubu, která obsahuje nervy a cévy. Při napadení zubní dřeně může dojít k odumření zubu. 

Vytvoření přístupového otvoru

Zubního absces je vytvoření hnisem vyplněné dutiny v zubním kořeni či kolem něj. K tomuto jevu dochází po odumření zubní dřeně, která byla postižena zubním kazem, nebo v důsledku poranění tváře. Charakteristickým příznakem vzniku abscesu je bolest, zvláště při kousání, a pocit, jako by byl zub vytlačován z dásně. Neléčený absces způsobuje otok tváře a úporné bolesti. Naopak granulom, který vzniká chronicky velmi často vůbec nebolí a je náhodným nálezem v zubní ordinaci.

Prvním krokem při léčbě abscesu či granulomu je nejprve odstranění veškeré kazivé tkáně, případně stávající výplně a vytvoření přístupového otvoru ke kořenovým kanálkům. Tak aby zubní lékař mohl vyčistit kořenový kanálek a odstranit zanícený nerv spolu se zubní dření.

Odstranění infikované zubní dřeně

Nejdůležitějším krokem úspěšného ošetření je úplné odstranění infikované zubní dřeně. Celý proces se skládá ze zprůchodnění, rozšíření a opracování vnitřních stěn kořenových kanálků do vzdálenosti zhruba 1-1,5mm od hrotu kořene (dle rtg) a jejich desinfekci. Opracování stěn speciálními nástroji má význam jednak pro následné zaplnění kanálku, ale také jsou při něm odstraněny všechny bakteriemi infikované kazivé hmoty ze stěn dřeňové dutiny a kanálků.

Zaplnění kořenových kanálků

Po odstranění infekce zubní lékař zaplní kořenové kanálky kořenovou výplní. Kvalitně zhotovená kořenová výplň pak zamezí dalšímu pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem.  Bezpodmínečně musí být zaplněny všechny kanálky, které zub má a to opět do zmíněné vzdálenosti 1-1,5 mm od rentgenologicky určeného kořenového hrotu.

U nekomplikovaných případů zaplní lékař kanálky definitivně. To znamená, že již nebude kořenový systém znovu plánovaně otevírat a ošetřovat.

U komplikovanějších případů se v první fázi plní desinfekčním materiálem a teprve v další návštěvě po určité době (několik týdnů) se plní kanálky definitivně.

Dostavba jádra zubu

První fází tzv. postendodontického ošetření je uzavření přístupového otvoru výplní. Zub zbavený nervu a cévního zásobení má svá specifika. Pokud je ošetření kořenů provedeno kvalitně, může mrtvý zub sice nadále plnit svou funkci v dutině ústní, ale postupně se stává křehkým. Navíc v důsledku rozsáhlého kazivého procesu (popřípadě úrazu), který byl příčinou usmrcení, bývá odstraněna velká část tvrdých zubních tkání. Proto musí zubní lekař doplnit jádro zubu, které bylo kombinací výše uvedených procesů zeslabeno a mohlo by dojít k fraktuře zubu.

Kořenový kanálek může ošetřující lékař opatřit čepem, které kotví celou dostavbu do jednoho z ošetřených kořenových kanálků.

Poslední krok

Na úplný závěr, po zpevnění jádra zubu, musí lékař navrátit zub zpět do funkce. Přesněji řečeno dobudovat ztracené zubní tkáně tak, aby mohl pacient pohodlně žvýkat. Postendodontické ošetření se liší dle úseku chrupu v kterém je prováděno. Mnohdy musí být na takto ošetřený zub zhotovena korunka. Cena takového to ošetření je vyšší, než při použití kompozitních dostavbových materiálů (bílá plomba). Vždy, však záleží na úsudku lékaře, který zhodnotí stav chrupu a jeho dlouhodobou prognózu.

Chcete dostávat emailové novinky?