C

Celková zubní náhrada z lepšího materiálu.

Jsem půl roku užívání totální horní protézy, kterou jsem si zaplatila. Nyní bych měla požádat o protézu, kterou hradí pojišťovna.
Mám možnost, abych obdržela protézu se zuby, které by se přiblížily mým keramickým, které jsem léta používala v podobě náhrady na mých obroušených zubech.
Jde mi hlavně o hezký tvar a lepší materiál zubů v protéze, netrvám na keramice, pokud je i jiná možnost

Dobrý den!

Pokud půjdete cestou nejběžnější, to jsou zuby na pojišťovnu, náhrada bude zhotovena z polymethylmethakrylátu s konvenčními plastovými zuby. Obecně se do horní náhrady nedoporučuje dávat zuby keramické, náhrada je následně těžká a mohla by jednak padat a také klapat. Dále se můžete lékaře zeptat na umělé zuby z kompozitního plastu nebo na náhrady z jiných plastů, jako je Deflex či Flexite a podobné. Tyto by mohly být estetičtější. Vše záleží také na možnostech laboratoře, se kterou Váš zubní lékař spolupracuje.

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Zpět
Chcete dostávat emailové novinky?