Slovník

A

Acidóza

Acidóza neboli překyselení organismu je označení pro poruchu acidobazické rovnováhy ve prospěch kyselin. To znamená, že je produkce kyselin zvýšena nebo naopak snížena produkce látek zásaditých či jejich zvýšená ztráta. Vlivem těchto faktorů dochází k poklesu pH. Acidózu dělíme na respirační a metabolickou.

Metabolická acidóza

Metabolická acidóza se klinicky projevuje celkovou alterací, dusností. Obvykle je známé základní onemocnění. Často je projevem dosud nediagnostikovaného nebo dekompenzovaného diabetes mellitus, renální insuficience nebo těžké tkáňové poruchy. Při dysbalanci některých minerálů (průjmy, zvracení) dojde ke změně pH také. Acidózu diagnostikujeme vyšetřením ABR (Astrup).

 

Respirační acidóza

U respirační acidózy (při chronickém onemocnění plic nebo průdušek) si kromě pH krve, koncentrace bikarbonátů všímáme zvláště parciálních tlaků kyslíku a oxidu uhličitého, které jsou indikátory stupně respirační insuficience a určují druh léčby. Zvýšení parciálního tlaku oxidu uhličitého (hyperkapnie) a snížení parciálního tlaku kyslíku (hypoxie) může vyústit do soporózního až komatózního stavu a kromě cílené farmakoterapie se musí zvažovat eventuálně podpůrná ventilace.

Léčba acidózy

Metabolickou acidózu korigujeme úpravou deficitu vody, minerálů a léčbou základní choroby (u diabetes mellitus inzulínem). Při poklesu hodnoty pH pod 7,2 je na místě aplikace bikarbonátů (8,4%). Onemocnění vyžaduje systematické monitorování pacienta a jeho léčbu nejlépe na jednotce intenzivní péče. Respirační acidózu korigujeme symptomaticky podporou dechového centra a léčbou základní choroby. Korekce ABR spočívá na tomto principu. Alkalóza (respirační, metabolická) se vyskytuje méně často, je nutné ji diagnostikovat a podle příčiny léčit. U poruch ABR doporučujeme vždy konzulovat specialistu!

Chcete dostávat emailové novinky?