Slovník

A

Amelogenesis imperfecta hereditaria

Dědičná anomálie tvorby skloviny. Postihuje dočasnou i stálou dentici. Popisují se formy hypoplastické, hypomineraíizované a hypomaturační.

Detailní popis

Forma hypoplastická vzniká primární poruchou tvorby organické matrice. Zuby jsou menších rozměrů, jejich sklovina je ztenčelá až vymizelá, nebo se jedná o jamkovitou hypoplazii, kdy je tvar zbu normální, hrozí patologické fraktury zubů. Anomálie je dominantně dědičnou chorobou s X-chromozomální vazbou; u mužů je postižena celá sklovina, u žen se střídají pruhy normální a ztenčelé skloviny, jsou uspořádány vertikálně.

 

Forma hypomineralizační – sklovina je postižena ve stadiu mineralizace, onemocnění je autozomálně dědičné.

 

Forma hypomaturační – projevuje se nedostatečným zráním skloviny, anomálie má X-chromozomálně dědičnou vazbu. Hlavním znakem hypomineralizačních a hypomaturačních forem je křídově bílá až hnědá mamá sklovina, která je měkká a odlamuje se od dentinu. Je tak ohrožena zubní dřeň.

Léčba

Ošetření zubů esteticky vyhovujícími materiály nebo korunkami.

Chcete dostávat emailové novinky?