Slovník

A

Amputace zubní dřeně (pulpotomie)

Endodontický výkon, při kterém je odstraněna korunková část pulpy.

Detailní popis

Indikací je zubní kaz nebo trauma a nedokončený vývoj kořenového kanálku. Amputaci rozlišujeme vitální (pracujeme s živou pulpou, která je znecitlivěna anestetikem) nebo mortální (pracujeme s neživou pulpou – v předchozí návštěvě byl použit devitalizační prostředek). Mortální technika se dnes používá pouze u dočasných zubů, u stálých zubů jen ve výjimečných případech, kdy je kořenový kanálek obtížně ošetřitelný (např. kvůli kalcifikacím či obliteraci).

Chcete dostávat emailové novinky?