Slovník

A

Anémie

Anémie vzniká při nedostatku krevního barviva (úbytek erytrocytů). Je bezpříznaková nebo se projevuje únavou, bledostí, tachykardií a dusností (anemický syndrom). Často je jediným symptomem únavnost, případně bledost pacienta nebo kolaps.

Příčiny anémie

Příčinou anémie může být ztráta železa, častěji krvácením (akutním nebo chronickým), nebo jeho nedostatek při nízkém příjmu nebo vstřebávání. Anémie z nedostatku železa se nazývají sideropenické. Jinou příčinou je snížená produkce erytrocytů v kostní dřeni (aplazie, pancytopenie). Při nedostatku kyseliny listové nebo vitaminu B12, často v rámci malnutrice nebo při alkoholizmu, typicky však u perniciózní anémie. Jsou však na rozdíl od sideropenických makrocytární (megaloblastické), eventuálně normocytární, zatímco sideropenická by měla být vždy mikrocytární. Pro orientaci vyšetřujeme objem červené krvinky (MCV). Hemolytické anémie vznikají při rozpadu krvinky, obvykle se prokáže současně zvýšený počet retikulocytů, doprovází obvykle ikterus a kromě autoimunitní příčiny bývá často důsledkem lékového poškození. Zvláštní skupinu tvoři normocytární anémie při renální insuficienci, infekcích, malignitách, hepatopatiích, hypotyreóze nebo otravě olovem.

Diagnostika anémie

Postačí krevní obraz, vždy se stanovením velikosti erytrocytů, případně retikulocytů, stanovení hladiny železa v krvi, případně kyseliny listové nebo vitaminu B12. Většinou je nutné doplnit vyšetření o některá další hematologická vyšetření, zvláště sternální punkci.

 

Léčba anémie

Můžeme použít preparáty obsahující železo, kyselinu listovou, vitamin B12, někdy transfuzi. Důležitá je léčba základního onemocnění hematologem.

Chcete dostávat emailové novinky?