Slovník

A

Angína Plautova-Vincentova

Akutní, pseudomembranózní, většinou jednostranné postižení faryngu a tonzil. Zahrnuje i akutní nekrotizující gingivitis, postihuje interdentální papily a marginální gingivu, může postihovat i další sliznice (ulcerózní mukositis). Synonymum angina ulceromembranacea.

Příčina Plautovo-Vincentovo angíny

Fusospirochetální organizmy (Fusobakterium mechatum, Fusiformes), z gramnegativních Bacteroides species, lze prokázat Borrelia Vincenti v nekrotických buňkách.

 

Příznaky Plautovo-Vincentovo angíny

Onemocnění se projeví bolestmi v postižené oblasti, foetor ex ore, slizničními a tonzilárními změnami, pseudomembranózními záněty, nekrózami až ulceracemi s lymfonodopatií, recesivní salivací, tranzitní bakterietnií až sepsí, zvláště u imunosuprimovaných osob. Celkovými predisponujícími faktory onemocnění jsou malnutrice, stres, trauma, metabolické a endokrinní rozvraty, z lokálních faktorů se nepříznivě uplatňuje dráždění potravou a cigaretovým kouřem.

 

Léčba Plautovo-Vincentovo angíny

Spočívá v odstranění predisponujících faktorů, podávají se antibiotika (V-PVC p.o.) v kombinaci s metronidazolem.

Chcete dostávat emailové novinky?