Slovník

A

Apexifikace

Umělá stimulace uzavření kořenového hrotu u mladých zubů, které již mají definitivní délku kořene, ale nemají ještě definitivně uzavřený kořenový kanálek a nevitální pulpu.

K apexifikaci se využívá činnosti buněk periodoncia, které indukují vznik cementové, cementoidní či osteoidní zátky. RTG kontroly se provádějí po 1, 3, 6,12 a 18 měsících. Čas potřebný ke tvorbě mechanicky detekovatelné zátky se pohybuje mezi 9 a 18 měsíci. Nejúčinnějším prostředkem k této stimulaci je hydroxid vápenatý (nejlépe čerstvě namíchaný, k RTG kontrole je ale lépe použít továrně vyráběný přípravek s rentgenkontrastní přísadou).

Chcete dostávat emailové novinky?