Slovník

A

Augmentace kosti

Augmentace kosti dovoluje zavést nitrokostní dentální implantáty tam, kde by jinak byla implantace pro nedostatečnou nabídku alveolární kosti kontraindikována.

Kost lze v omezené míře dotvořit pomocí řízené regenerace tkáně. Větší možnosti dává přenos volných kostních štěpů odebraných z brady, z čelistního úhlu nebo z hřebene kosti kyčelní.

 

Specifickým způsobem se řeší nedostatek alveolární kosti v laterálních partiích maxily způsobený rozsáhlou Čelistní dutinou. Operace se nazývá sinus lift. Slizniční výstelka sinus maxillaris je v oblasti alveolárního recesu čelistní dutiny odpreparována od kosti a do takto vzniklého prostoru je vložen autogenní nebo alogenní augmentační materiál (autogenní kost, hydroxyapatit, trikalciumfosfát, lyofilizovaná demineralizovaná kost apod.).

Chcete dostávat emailové novinky?