Slovník

A

Avitaminózy

Je nemoc, která vzniká při výraznějším deficitu vitaminů. Způsobuje vážnější poškození zdraví jako hypovitaminóza, vyskytuje se však poměrně vzácné. Typickým příkladem avitaminózy je onemocnění z nedostatku vitamínu C je kurděje.

Detailní popis

Vitaminy jsou pro člověka nezbytné zvláště v období růstu a ve stáří, při zvýšené tělesné aktivitě, při některých metabolických poruchách a při některých nemocech (např. alkoholizmu). Deficit vitaminů se může vyvíjet skrytě a obvykle bývá multivitaminový. Protože některé vitaminy mohou být ve vysokých dávkách toxické (vitamin A, D a K), je správné používat i multivitaminové přípravky podle doporučených dávek.Deficit vitaminu A se projevuje kožními změnami, poruchami zraku, jeho nadbytek anorexií, hyperkalcemií, anémií, poškozením jater, eventuálně CNS.

 

Nedostatek vitaminu Bi (thiamin) může vyvolávat neurastenie, parestezie až křeče, polyneuropatie a otoky. Nedostatek vitaminu B2 (riboflavin) se projeví únavou, ragádami ústních koutků. Deficit je málo častý, většinou je přidružený s jinými avitaminózami. Nedostatek vitaminu B6 (pyridoxin) vede ke vzniku anémie a k neuropatiím. Nedostatek niacinu se podobá deficitu thiaminu, ale vede k onemocnění (pelagra), které se projeví dermatitidou, anémií, stomatitidami, průjmy, někdy demencí. Nedostatek vitaminu B12 se projevuje typicky pemiciózní megaloblastickou anémií.

 

Nedostatek vitaminu C ohrožuje tvorbu dentinu, chrupu, kostí a může vyvolat těžké onemocnění (skorbut, kurděje), které se projevuje gingivitidou, krvácením a ztrátou zubů. Nedostatek vitaminu D je vyvolán kromě nedostatečného příjmu také nedostatečnou insolací pokožky. Důsledkem deficitu je u dětí rachitis (křivice), osteomalacic u dospělých. Nadbytek, většinou z předávkování, zvláště při renálních onemocněních, vede k hyperkalcemii. Nedostatek vitaminu K je častý při biliární obstrukci a projevuje se poruchou koagulace s krvácením. Nadbytek je vzácný, může způsobit hemolýzu. Dysbalance ostatních vitaminů nemají velký klinický význam, a proto nej sou uváděny.

Chcete dostávat emailové novinky?