Slovník

B

Bělení zubů

Bělení zubů je technika, pomocí které se lékař či pacient sám snaží změnit nevyhovující barvu zubů. Synonymum bleaching.

Detailní popis bělení zubů

Příčinou nevyhovující barvy zubů může být dyskolorace způsobená vlivem antibiotik, zánětu, traumatu, exogenních barviv z potravin či kouření. Podle toho, kde působí účinná bělící látka, rozlišujeme bělení zevní (u vitálních zubů) a vnitřní (v cavum pulpae zubů devitalizovaných). Používanými prostředky jsou většinou sloučeniny na bázi peroxidů – peroxid vodíku nebo karbamidperoxid, dále perbontan sodný, v kombinaci s leptáním kyselinou fosforečnou, někdy ještě v kombinaci se zahříváním. Provádí se buď v ordinaci (techniky spojené se zahříváním a vnitřní bělení), nebo je provádí pacient sám doma, kdy si aplikuje účinnou látku ve formě gelu ve speciálním nosiči zhotoveném v laboratoři. V literatuře jsou popsány úspěchy i neúspěchy (nebezpečí poškození skloviny, výplňových materiálů, ale i dráždění pulpy u zevního způsobu, zvýšení křehkosti zubu při vnitřním způsobu).

 

Chcete dostávat emailové novinky?