Slovník

C

Carving

Jedna z metod modelace plastických materiálů, nejčastěji amalgamu. Synonymum vyřezávání, ořezávání.

Detailní popis carvingu

Jedna z metod modelace plastických materiálů, nejčastěji amalgamu. Jako carver (ořezávač) se pak označuje příslušný modelovací nástroj. Nejčastěji používané nástroje jsou Frahm, discoid-cleoid, Wielandův srpek (nebo interproximální carver), Hollenback či nástroj ze sady SAPIN je zkratkou německých slov schnitzen = vyřezávat, ausarbeiten = vypracovat, polieren = leštit a Instrumenten = nástroje. Zásadou je vést nástroj současně po povrchu amalgamu i zubu, aby nedošlo ke vzniku negativního schůdku ve výplni a obnažení stěny kavity. Stejnou chybou je i ponechání přebytku amalgamu, který hrozí pozdější frakturou. Modelace ořezáváním patří k velkým výhodám amalgamu, kdy se výplňový materiál tvaruje ručním nástrojem, aniž by hrozilo poškození povrchu zubní tkáně.

 

Čas potřebný k modelaci výplně se označuje jako carving time (u rychle tuhnoucích amalgamu je do 5 min, u pomalu tuhnoucích 10-15 min). Obecně platí, že nejdelší modelovací čas mají čistě pilinové amalgámy, následují blend-amalgámy a nejkratší čas mají sférické amalgámy. Rychlost tuhnutí ovlivňuje výrobce váhovým poměrem Hg: prášek.

Chcete dostávat emailové novinky?