Slovník

C

Chronická renální insuficience

Je důsledkem progredujících nebo nevyléčených nefropatií.

Detailní popis chronické renální insuficience

Rychlou progresi má akutní renální insuficience, vyžadující ihned léčbu, většinou dialyzační, po určení etiologie selhání (častou příčinou je obstrukce).

 

Chronická renální insuficience (CHRI) je častou komplikací obstrukcí močových cest s infekcemi, tubulointersticiální nefritidy, glomerulopatií (včetně diabetické), vaskulitid, cystózy, myelomu a amyloidózy nebo důsledkem hyperkalcemie nebo nefrotoxických léků. K progresi nemusí docházet, odstraníme-li příčinu insuficience. Poruchahydratace a pokles krevního tlaku mohou také CHRI zhoršit.

 

Příznaky

CHRI může být odhalena náhodně nebo na sebe upozornit únavou, nauzeou, cefaleou, pruritem, hypertenzí, zhoršováním zraku, kardiální dekompenzací, poruchami fosfokalciového metabolizmu, případně již vznikem typické osteopatie (osteodystrofie). Pro diagnózu je rozhodující vyšetření renálních funkcí (orientačně N-urey, kreatininu, eventuálně urikemie, vyšetření moči a ABR). Sledujeme diurézu a hodnoty kalia v krvi, eventuálně v moči, KO.

Stupeň poškození rozhoduje o léčbě (dieta s omezením bílkovin, dostatek tekutin) inhibitory ACE, kortikoidy nebo jiná imunosuprese, dialýza, eventuálně transplantace.

Léčba chronické renální insuficience

Léčba základní choroby, např. krevní choroby, je nutností. Onemocnění diagnostikuje kterýkoliv lékař, ale další péče patří nefrologovi. Při sekundárních změnách, např. dehydrataci, infekci močových cest je nutné zahájit jejich léčbu ihned.

 

U starších osob není vzácností stabilizace nebo pomalá progrese při soustavné péči, nejde-li i o reverzibilní nefropatii!

Chcete dostávat emailové novinky?