Slovník

C

Cirhóza jater

Cirhóza jater je chronické jaterní onemocnění, při kterém postupně dochází k přestavbě jaterní tkáně a cévního řečiště jater.

Vznik cirhózy jater

Je důsledkem jaterního poškození s tvorbou vaziva a později regenerátů (uzlů). Dělení na mikronodulární a makronodulámí cirhózu je již zastaralé. Důležitá je etiologie, nejčastěji konzumace alkoholu nebo stav po hepatitidě B nebo C (v současnosti existují i jiné typy, např hepatitida E, G aj). Progrese postnekrotické cirhózy, zvláště po infekci virem hepatitidy B ohrožuje pacienta rozvojem do karcinomu.

 

Průběh cirhózy jater

Průběh může být asymptomatický, někdy se náhodně zjistí hepatomegalie nebo splenomegalie vedoucí k podezření, někdy se cirhóza může projevit až dysfunkcí, portální hypertenzí (ascites, hypersplenizmus, včetně změn v KO) nebo komplikací (krvácení z jícnových varixů). Průkaz jaterní steatózy při sonografickém vyšetření je nutné vždy hodnotit jako precirhotické stadium bez ohledu na etiologii (diabetes mellitus, obezita, alkohol).

 

Pokud je onemocnění symptomatické, projevuje se dyspepsiemi, únavou, poklesem váhy. Při ascitu nemusí k poklesu dojít, eventuálně se váha zvyšuje! Pacient má problémy v sexuální sféře, má některá stigmata (pavoučkové névy, rozšířené žíly na břiše, tzv. caput Medusae), ikterus, gynekomastii, amenoreu, poruchy koagulace. Hepatomegalie není vždy přítomná, rovněž laboratorní nález není vždy patologický! Většinou však laboratorní vyšetření prokáže zvýšené hodnoty bilirubinu, aminotransferáz, alkalické fosfatázy a GMT (není pravidlem), snížení albuminu a zvýšení gamaglobulinu v krvi. Časté jsou poruchy koagulace (INR). Anémie někdy s leukopenií a trombocytopenií jsou obvykle projevem hypersplenizmu a pokročilosti nemoci. Vždy se orientujeme, zda má pacient již jícnové varixy (RTG, endoskopie).

Léčba cirhózy jater

Spočívá v šetrné dietě s převahou bílkovin a sacharidů a v absolutním zákazu alkoholu. Specifický lék neexistuje, hepatoprotektiva mají své zastánce i odpůrce. Pacient má být dispenzarizován u internisty nebo hepatologa a léčen, pokud nastanou komplikace (dekompenzace, portální hypertenze, krvácivé projevy, laboratorní nálezy svědčící pro ak tivitu nemoci).

Chcete dostávat emailové novinky?