Slovník

C

Creep

Creep je důležitý test pro hodnocení kvality amalgámové výplně.

Jedná se o deformaci ztuhlého amalgámu (týden po amalgamaci při teplotě 37 °C). Vzorek válcovitého tvaru (o výšce 8 mm a průměru 4 mm) je vystaven tlaku 36 MPa po dobu 4 hodin. Poměrné stlačení je vyjádřeno v procentech a podle doporučení ISO 1559 může být maximálně 3 %. Nejvyšší hodnoty mají konvenční amalgámy, nižší pak disperzní a nejnižší temární pravé non-gamma2 amalgámy. Hodnotu creep ovlivňuje kromě chemického složení také poměr rtuť : prášek (hmotnostní). Výsledky creep dobře korelují s klinickým chováním amalgámu (odolnost v tenkých vrstvách, marginální fraktury, gingivální převis).

Chcete dostávat emailové novinky?