Slovník

D

Devitalizace zubní dřeně

Znamená „umrtvení“ zubní dřeně chemickými prostředky.

Detailní popis devitalizace zubní dřeně

Používá se často v pedostomatologii, u dospělých pacientů buď kvůli kontraindikaci anestetika, či z časových důvodů, zejména při pohotovostní službě, kdy je alternativou vitální exstirpace, zvláště v postranním úseku chrupu. Nutné dodat, že u dospělých pacientů dnes patří spíše k nutnému zlu, ke kterému přistupujeme zcela vyjímečně.

 

Prostředky k devitalizaci zubní dřeně

Z prostředků je vyřazen arzen (oxid arzenitý) a jediným tolerovaným devitalizačním prostředkem je paraformaldehyd v kombinaci s lokálními anestetiky. Paraformaldehyd ani plynný formaldehyd, který se z něj uvolňuje, ale pulpu zcela nedevitalizuje, jeho účinek je pouze paliativní, protože odstraní rychle bolest zubu.

Princip devitalizace

Plynný formaldehyd odnímá tkáním vodu, denaturuje bílkoviny a fixuje tkáně. Místo působení se ohraničí demarkační zónou vitální reakce, která zabraňuje dalšímu pronikání paraformaldehydu. Pasta by se měla přiložit na široce otevřenou pulpu. Další ošetření se doporučuje asi za dva týdny, kdy je provedena exstirpace pulpy. Devitalizace zubní dřeně je obecně indikována u zubů s ireverzibilně postiženou pulpou (v důsledku kazu či traumatu), méně z protetické indikace (před ošetřením fixní protetickou náhradou).

Chcete dostávat emailové novinky?