Slovník

D

Dialýza, hemodialýza, peritoneální dialýza

Chronická hemodialýza je indikovaná u pacientů s chronickou renální insuficiencí, kde průběh nefropatie a neúspěch konzervativní léčby ohrožuje pacienta na životě.

Často předchází transplantaci ledviny. Akutní dialýza se provádí u náhlého selhání ledvin jiného původu.
Indikaci k dialýze určuje nefrolog. Provádí se buď na specializovaných odděleních, nebo doma (zde vždy asistuje druhá osoba). Dialýza se uskutečňuje obvykle 3 x týdně vždy po dobu 3-6 hodin. Rizikem je přenos infekcí, zvláště hepatitidy B, a rozvoj poruchy fosfokalciového metabolizmu, dané již nefropatií, u všech akutních renálních insuficiencí, otrav nebo posttransfuzní reakce, zvláště při rychlé progresi. Někdy je nutná hemoperfuze.
Peritoneální dialýza je indikována u některých onemocnění, kde standardní dialýza není užitečná, pacient ji provádí sám. Výhodou je volnější dieta a pitný režim, rizikem možnost vzniku peritonitidy.

Do této kapitoly patří i plazmaferéza, která má své indikace a „odstraňuje“ z organizmu nežádoucí složky (mj. toxické látky, lipidy apod.).

Chcete dostávat emailové novinky?