Slovník

D

Disekující aneuryzma

Disekující aneurysma aorty se týká pouze stěny aorty. Skrz trhlinu ve vnitřní výstelce tepny proniká krev, šíří se v ní podélně s průběhem aorty a odlučuje její jednotlivé vrstvy. Onemocnění může vzniknout náhle a pak má vážnou prognózu (ruptura), nebo se projevuje plíživě, obvykle bolestmi v zádech spíše než na hrudníku. Šokový stav je obávanou komplikací. Někdy se mohou objevit parézy končetin.

Diagnóza disekujícího aneuryzma

Není snadná, na možnost choroby je nutné myslet. Odlišujeme infarkt myokardu a jiné příčiny pacientových bolestí. Hypertenze musí být korigována. Důležitým vyšetřením je EKG, které je však normální, diagnózu přiblíží arteriografie nebo CT. Disekce je možná u pacientů s pokročilými arteriosklerotickými změnami, u některých vrozených srdečních vad, Marťanova syndromu. Mortalita je bohužel vysoká, ale někdy je možné chirurgické řešení.

Chcete dostávat emailové novinky?