Slovník

D

Dlahování v parodontologii

Dlahování zubů patří mezi léčebné-preventivní metody zamezující zvýšené viklavosti chrupu, především u zubu s parodontálním problémem.

Indikace dlahování zubů v parodontologii

Indikaci pro dlahování je nutno vždy pečlivě zvážit. Dlahování uvolněného zubu neřeší základní problém parodontitidy, tedy zánětlivou destrukci parodontálních tkání. Dlahování je terapie symptomatická. Indikace pro dlahování:

  • dlahují se uvolněné zuby působící pacientovi diskomfort, tzn. pacient se bojí ukousnout potravu, cítí se nejistý pro přítomnost uvolněného zubu,
  • někdy dlahujeme před chirurgickým výkonem na parodontu,
  • stabilizace a fixace zubů ortodonticky léčených pro parodontitidu.
  • dlahy se zhotovují s perspektivou krátkodobou (dočasné), střednědobou (semipermanetní) nebo dlouhodobou (permanentní)

 

Podmínky zhotovení dlahy

  • úprava artikulačních poměrů (vyloučení přetěžování zubů),
  • úprava ústní hygieny, tj. eliminace zánětu gingivy,
  • RTG vyšetření, které vyloučí jiné příčiny viklavosti (fraktury zubů, periapikální procesy),
  • nedlahujeme viklavost 1. stupně.

 

Dlah se popisuje velké množství. Dnes se dlahy zhotovují z materiálů poměrně dobře a esteticky zpracovatelných a nevyžadujících nadměrné množství času při zhotovování dlah. Jde i o materiály finančně dostupné.

Chcete dostávat emailové novinky?