Slovník

D

Dlátka na sklovinu

Vedle exkavátorů to jsou jediné ruční preparační nástroje používané v záchovné stomatologii při preparaci zubu. Jejich používání není žádným handicapem vůči rotačním či jiným nástrojům. Naopak, ruční nástroj umožňuje ošetřujícímu intimnější kontakt s preparovaným povrchem a tím je preparace šetrnější.

Použití dlátek na sklovinu

Dlátka na sklovinu se používají na odstranění nepodložených sklovinných prizmat, která zůstanou na okrajích kavity po exkavaci kariézního dentinu. Protože se používají převážně k úpravě gingiválního okraje kavity, nazývají se také Gingival Margin Trimmers či Gingivalrandschrager. Je to nástroj párový a ještě se rozděluje na meziální a distální. S výhodou se používají také k úpravě axiálních hran aproximálních kavit. Výhodou dlátka proti brousku je, že dlátkem se oddělují sklovinná prizmata přesně podle jejich štěpnosti (anatomického průběhu), zatímco brousek brousí sklovinu v takovém směru, v jakém se nastaví. Gingivální okraj kavity nelze rotačním nástrojem řádně upravit, protože sklovinná prizmata zde probíhají šikmo (v úhlu asi 20°). Navíc je úprava skloviny aproximálně brouskem nebezpečná kvůli možnosti poškození sousedního zubu. Poslední (ale významem první) možností použití dlátka na sklovinu je prolomení podminované sklovinné lišty u primárního aproxirnálního kazu. Vzhledem k sousednímu zubu je to nejšetrnější a přitom nejrychlejší způsob preparace vůbec!

Chcete dostávat emailové novinky?