Slovník

E

Egalizace dásňového výběžku

Chirurgický výkon, který záleží ve snesení nerovností kostního podkladu alvelárního výběžku čelistí (zevních alveolámích stěn, ostrých hran, mezizubních kostních přepážek, tedy všech nepravidelností, které by mohly vést ke zraňování sliznice pod protézou).

Detailní popis egalizace dásňového výběžku

Nerovnosti hmatáme nejčastěji po extrakci osamoceně stojících jednotlivých zubů nebo po extrakcích skupiny několika zubů. Egalizaci indikujeme také při hyperplazii zubních lůžek, kdy mezi oběma dásňovými výběžky zbývá jen zcela úzká mezera, která brání zhotovení zubní náhrady nebo po extrakcích, kdy došlo k odlomení stěny lůžka nebo tuber maxillae.

Provedení egalizace

Výkon se provádí zpravidla v místním znecitlivění, u mnohočetných extrakcí je výhodnější anestezie celková. Základním požadavkem je omezit egalizaci kosti na nezbytné minimum a šetrně zacházet s periostem.

 

Egalizace jednotlivých zubních lůžek – bezprostředně po extrakci, kdy hmatáme silně prominující jugum alveolare, vytvoříme ve vestibulu lichoběžníkovitý řez (horizontální řez na orální straně lůžka, připojíme divergentní řezy po stranách lůžka tak, aby nedosahovaly až do přechodní řasy), lze použít i slizničního laloku tvaru pravoúhlého trojúhelníku; mukoperiostální lalok odklopíme raspatoriem – začíná se z postranní části, nerovnost ohladíme kostní frézou, lalok vrátíme a okraje mukoperiostu se sešijí uzlovými stehy hedvábím.

 

Egalizace hřebene dásňového výběžku – slizniční vestibulární řez vedeme ve výši zubních krčků (zkrátíme tak poněkud mezizubní papily vestibulárně i orálně), na každé straně řezu vedeme mímě rozbíhavé řezy (od přechodní řasy k vnějším okrajům krajních alveolů). Tento postup dovoluje odklopení mukoperiostálního laloku – není ho třeba odklápět ve výši celého alveolárního výběžku, protože pooperační retrakcí tkání by mohlo dojít ke zmenšení hloubky ústní předsíně.

 

Další fází operace jsou extrakce zubů, provádějí se šetrně, aby nedošlo k nalomení nebo ulomení stěn zubních lůžek. Egalizaci prominujících vestibulárních okrajů kosti provádíme Luerovými kleštěmi a posléze ohladíme okraje kosti frézou ve tvaru hrušky nebo Šišky. Frézu držíme šikmo k dlouhé ose alveolů, abychom neprolomili tenkou vestibulární stěnu alveolu. Ostrou exkochleační lžičkou pak zbavíme zubní lůžka všech apikálních granulací, kostních úlomků a pilin, ránu vypláchneme vlažným fyziologickým roztokem a provedeme suturu rány hedvábnými stehy. Sutura operační rány nemusí pevně uzavírat extrakční ránu, stačí jenom, když se zmenší ranná plocha, a tím se urychlí hojení.

Chcete dostávat emailové novinky?