Slovník

E

Endokarditida

Endokarditida je infekční onemocnění buď akutní, nebo jsou jeho zdrojem vegetace na srdečních chlopních. Může probíhat i latentně (endocarditis lenta).

První projev bývá monosymptomatický (zvýšená teplota), ale rozvíjí se postupně anémie, celkové příznaky, splenomegalie. Na srdci lze poslechem prokázat šelest, rozhodující pro diagnózu je však echokardiografické vyšetření, avšak jícnovou sondou, a průkaz patogenu v hemokultuře (bakteriemie). Mohou se vyskytnout mikroembolizace na periferii (třísky pod nehty, hematurie, slezina).

 

Často se endokarditida manifestuje po chirurgickém výkonu (stomatologický výkon), kdy dojde k bakteriemii.

 

Laboratorní průkaz kromě hemokultury svědčí pro zánětlivé onemocnění. Pozor na lymfom, SLE, TBC, revmatoidní artritis. Na endokarditidu myslíme při diferenciální diagnóze horečnatých stavů a při obecných zánětlivých projevech. V současnosti bývá častější komplikací např. u imunokompetentních osob (toxikomani, AIDS).

Léčba endokarditidy je infekční onemocnění buď akutní, nebo jsou jeho zdrojem vegetace na srdečních chlopních. Může probíhat i latentně (endocarditis lenta). Je časná, intenzivní. Dlouhotrvající léčba antibiotiky je nutná. Můžeme-li vyčkat, řídíme se podle výsledků hemokultur, Často však zahajujeme léčbu ihned po poradě s antibiotickým centrem.

Chcete dostávat emailové novinky?