Slovník

E

Epitéza

Krycí náhrada, které doplňují chybějící měkké partie obličeje – tvářové a retní úseky.

Někdy je nezbytné proteticky doplnit i očnici (po její exenteraci), části nosu a ušní boltce (oční, nosní a ušní protézy). Zde na protetické rehabilitaci defektů spolupracujeme s příslušnými specialisty. Na tyto speciální rekonstrukční náhrady se uplatňují všechny hlavní protetické materiály. Velké užití mají trvale pružné hmoty, obvykle silikony v různých barevných odstínech. S výhodou je můžeme použít k retenci a k částečné stabilizaci v podsekřivých prostorách velmi atypického protézního lože. Třmeny, attachmenty, magnety, tkáňová lepidla, speciální brýlové obruby a implantáty jsou další pomůcky používané v této kategorii protetických náhrad.

 

Velkou skupinu nemocných tvoří lidé s onkolo
gickou diagnózou. Rehabilitace chrupu a rekon
strukce chybějících tvrdých a měkkých tkání obliče
je patří k velmi náročným protetickým úkonům. Vy
žaduje velkou trpělivost, pochopení a lidský přístup
k těmto nemocným ze strany lékaře, sestry i speciál
ně školeného zubního technika.

Chcete dostávat emailové novinky?