Slovník

E

Erythema exsudativum multiforme Hebrae

Je akutní puchýřnaté onemocnění kůže a sliznic s pestrým klinickým obrazem a tendencí k sezónním recidivám (jaro, podzim).

Formy erythema exsudativum multiforme Hebrae

Onemocnění může mít formu:

  • kožní,
  • kožní a slizniční,
  • slizniční.

 

Kožní forma vytváří červenavé papuly, měnící se v makuly, v jejich centru se často vytvářejí puchýře (irisovitá forma). Postiženy jsou hlavně akrální části těla.

 

Slizniční forma je typická tvorbou puchýřů, které v dutině ústní rychle praskají a mění se v eroze. Na červeni retní vznikají typické hemoragické krusty. Jazyk je povleklý, gingiva často akutně zanícená. Spolu s dutinou ústní bývají změny na genitálu a zánět spojivek.

 

Postiženi jsou hlavně mladí lidé mezi 18-25 lety, méně často vyšší věkové kategorie. Frekvence stoupá v jarních a podzimních měsících.

Průběh erythema exsudativum multiforme Hebrae

Většinou akutní, vzácněji subchronic-ký až chronický. Akutní forma začíná prodromálním stadiem, po němž následuje vysev eflorescencí. Onemocnění trvá 2-3 týdny a odezní. Typické jsou recidivy. Prognóza je vesměs dobrá, ale recidivy jsou u části případů úporné.

 

Histologický nález charakterizují subepiteliální puchýře, rychle v dutině ústní praskající.

 

Vznik

Doposud není objasněna, obviňují se alergie, mycoplasma hominis, jako spouštěcí mechanizmus i virus herpes simplex.

Léčba

Délku onemocnění zkracuje podání kortikoidů. Neefektivní jsou antihistaminika. Pokud se podávají výplachy, lze jimi ovlivnit sekundární infekci. Těžké případy jsou indikací k hospitalizaci.

Chcete dostávat emailové novinky?