Slovník

E

Ewingův sarkom

Jde o nádor maligního charakteru, který vychází z retikula kostní dřeně.

Detailní popis Ewingova sarkomu

Postihuje hlavně mladé lidi a děti, lokalizuje se především v dlouhých kostech, v čelistech je vzácným úkazem. V klinickém obraze se projeví zduřením, které provází zvýšená teplota, velmi snadno se zamění za osteomyelitis. Má značný sklon k metastázování, převážně do kostní dřeně.

 

Na skiagramu se projeví spíše obrazem kostěných spikul nebo tvorbou slupkovitých vrstev kondenzované kostní tkáně, později převládá destrukce kostí.

 

Mikroskopicky se skládá z buněk odpovídajících přibližně endotelovým nebo retikulárním buňkám, které mají vzájemné dezmosomální spoje. Význačnou vlastností nádoru je obsah glykogenu v cytoplazmě nádorových buněk.

Léčba Ewingova sarkomu

Je komplexní, záleží v kombinaci chirurgické, radiační a cytostatické léčby. Cytostatika se aplikují v opakovaných sériích ještě po dobu 1 až 2 let jako adjuvantní chemoterapie ve snaze zabránit generalizaci onemocnění.

 

Prognóza je stále závažná i přes úspěchy, kterých se v posledních letech dosáhlo agresivní chemoterapií.

Chcete dostávat emailové novinky?