Slovník

E

Exstirpace zubní dřeně

Mikrochirurgický výkon, při kterém je odstraněna zubní dřeň (pulpa, nervově cévní svazek) v celém rozsahu – to znamená korunková i kořenová část.

Detailní popis exstirpace zubní dřeně

(synonymum pulpektomie) Výkonným nástrojem je exstirpační jehla (pulpex-traktor, nervextraktor). Zavede se asi do polovinykořenového kanálku, prsty se otočí a namotaná pulpa se vytáhne. Jehla se nesmí dotýkat stěn kořenového kanálku, jinak při rotaci hrozí zalomení. K tomu, abychom jehlou volně pronikli do kořenového kanálku, je také velmi důležité rozšířit konstrikci ve vchodu kořenového kanálku (nejčastěji vchodovým rozšiřovačem Gatesovým-Gliddenovým). Exstirpaci jehlou provádíme většinou u širokých a relativně rovných kořenových kanálků (špičáky, horní řezáky, premoláry, palatinální kanálky horních a distální kanálky dolních molárů).

V ostatních případech použijeme k exstirpaci kořenový nástroj, kterým opracováváme kořenový kanálek. Metodě vitální exstirpace (v lokální anestezii) dáváme přednost před mortální metodou (tu použijeme v případě kontraindikace anestetika nebo v časové nouzi). Kořenový kanálek plníme co nejdříve, každá provizorní vložka a provizorní výplň znamená ohrožení kořenového kanálku infekcí. Vzhledem k časové zátěži (většina exstirpaci jsou výkony první pomoci) se obvykle aplikuje provizorně hydroxid vápenatý a kořenový kanálek se provizorně uzavírá (sklopolyalkenoátový cement, zinkoxideugenolový cement nebo polykarboxylátový cement), definitivně se plní v příští návštěvě.

Chcete dostávat emailové novinky?