Slovník

E

Extruze

Posun kořene směrem okluzálním před plánovanou dostavbou korunkové části, nejčastěji z indikace fraktury zubu, kde linie lomu zasahuje nejen subgingiválně, ale i intraalveolárně. Průběh extruze provádí se pomocí elastických tahů užívaných v ortodoncii.

Chcete dostávat emailové novinky?