Slovník

F

Formaldehyd

Plyn štiplavého zápachu, který se ve vodě rozpouští na formalin (36-40% roztok).

Poprvé ho připravil Buttlerov v roce 1859. Používal se ve stomatologii donedávna při dezinfekci termolabilních materiálů a nástrojů a také povrchů (Desident spray). Kromě toho byl a je součástí řady dentálních materiálů (devitalizační pasty, kořenové vložky, kořenové výplňové materiály – viz paraformaldehyd, formokresol). Problémem je jeho dávkování a zejména to, že je kancerogenem II. třídy! Nebezpečí představuje i použití při dezinfekci povrchů formou postřiku (inhalace!).

Chcete dostávat emailové novinky?