Slovník

F

Fotodynamická léčba

Používá se k léčbě zhoubných nádorů. Princip této léčby je založen na známém jevu, že maligní tumory obsahují zvýšené množství porfyrinů, které mají fotosenzibilizační účinek.

Detailní popis fotodynamické léčby

(synonyma photodynamic therapy – PDT; light therapy – LT; photoradiotherapy – PRT; photoxic therapy – PTT; photochemotherapy) Při fotodynamické terapii dochází k selektivní destrukci nádorové tkáně na podkladě interakce mezi absorbovanou světelnou energií a fotosenzililizač-ní látkou. Princip fotodynamické léčby spočívá v systémové nebo lokální aplikaci fotosenzibilizáto-ru a následné iluminaci nádoru světlem a vhodné vlnové délce, která aktivuje senzibilizátor. Vlastní destrukci nádorových buněk a nádorové vaskulatury způsobuje chemicky aktivní sinlentní kyslík, který vzniká při interakci světla a fotosenzibilizátoru.

 

K buněčné toxicitě dochází tedy na podkladě fotosenzitivní oxidace.

 

Z mnoha možných fotosenzibilizátoru jsou nejvíce prozkoumány deriváty hematoporfyrinů, zdrojem světelné energie je laserový paprsek nebo halogenová lampa.

 

Fotodynamická léčba je vhodná vzhledem k velmi malému průniku světla do tkáně pro terapii povrchních a plošných nádorů. Její výhodou je selektivní účinek, netoxičnost, rychlý nástup účinku, lze ji opakovat a výhodně kombinovat s hypertermií a radioterapií.

Chcete dostávat emailové novinky?