Slovník

F

Frenulektomie

Frenulektomie znamená kompletní odstranění firenula, včetně jeho úponu ke kosti. Frenotomie označuje výkon, kdy frenulum pouze protneme.

Frenulum může poškozovat parodont, jestliže se upíná blízko či přímo do marginální gingivy. Mechanizmus účinku spočívá:

  • v pohybu marginální gingivy a umožnění zvýšeného hromadění plaku,
  • při již vytvořeném parodontálním chobotu ovlivňuje mechanicky gingivální stěnu parodontálního chobotu (kapsy),
  • může rušit hojivý proces po provedné operaci (u lalokových operací, závažný je tento moment u řízené tkáňové regenerace).

 

Z uvedeného je zřejmé že se operují hlavně papilární a papilou procházející úpony frenul. Posouzení, zda frenulum vyvíjí nepříznivý tah na parodont, se provede tahem za frenulum a tah se nechá zvýraznit tlakem hřbetu sondy. Pozitivní nález se projeví pohybem papily (papila „mrká“).

 

Metod k odstranění frenula byla popsána řada:

  • člunkovitá excize,
  • Zábrodského operace,
  • volný gingivální štěp,
  • malá fenestrace (dnes řídce).

 

Chcete dostávat emailové novinky?