Slovník

G

Gingivitis desquamativa

Dříve byla deskvamativní gingivitida považována za projev hormonální disbalance u starších žen.

Současné diagnostické možnosti prokázaly, že deskvamativní gingivitida je projevem:

  • lichen planus
  • pemphigoidu
  • pemphigus vulgaris

V podstatě jde o deskvamaci způsobenou odloučením povrchní vrstvy puchýře. Diagnózu základní choroby prokáže histologické či imunofluorescenční
 vyšetření.

Chcete dostávat emailové novinky?