Slovník

G

Gingivitis ulcerosa

Ulcerace na vrcholech interdentálních papil, které jsou seříznuté, kryté šedavým nekrotickým povlakem. Pod nekrózou je snadno krvácející spodina, silně bolestivá. Zvětšené jsou i submandibulární uzliny. Dříve to bylo poměrně časté a dlouhodobě známé onemocněné mladých jedinců. V jeho klasické podobě se s ním setkáváme v posledních letech vzácně. Současný výskyt je velice často svázán s infekcí HIV. Proto při klinické diagnostice ulcerózní gingivitidy je třeba tuto infekci vyloučit.

Klasický průběh onemocnění

Postižení jsou mladí lidé ve věku 15-30 let, starší zcela výjimečně. Maximum onemocnění je mezi 17-24 roky, nikdy před pubertou. Začíná náhle z plného zdraví, často přes noc. Nemá prodromální stadium ani alteraci celkového stavu. Ta se objevuje buď při velmi rozsáhlém postižení, častěji ale přidá-li se k onemocnění angína či katar horních cest dýchacích. Nápadný je zápach z úst. První změny nacházíme v místech největšího dráždění (depozita zubního kamene, komprese zubů, prořezávající zuby moudrosti).

 

Vedle popsané akutní formy nalézáme vzácněji i formy chronické. U nich dochází v průběhu choroby k rozrušování gingivy i interdentálních sept, takže vznikají „krátery“ mezi zuby. Následkem může být i např. sekundárně mělké vestibulum.

 

Akutní i chronickou formu vyvolává anaerobní fusospirochetová infekce, která proniká i přímo do tkání, jež rozrušuje. Uplatňují se i vlivy další, jako stres, kouření, hormonální vlivy (nevzniká nikdy před pubertou).

Léčba gingivitis ulcerosa

U počínajících forem je snadná. Spočívá v šerném odstranění nekrotických povrchů štětičkou smočenou do peroxidu. Doma pacient vyplachuje peroxidem vodíku. Při dalších návštěvách ošetření opakujeme a postupně odstraňujeme zubní kámen a upravujeme ústní hygienu. Podání antibiotik je nutné výjimečně v těch případech, kdy se přidružila angína či jiné bakteriální onemocnění. Osvědčil se PNC a Metronidazol.

Chcete dostávat emailové novinky?