Slovník

G

Gingivostomatitis herpetica

Onemocnění je virového původu s výraznými změnami na gingivě.

Vznik gingivostomatitis herpetica

Původcem je virus herpes simplex I. Jde o primoinfekci, tedy první setkání organizmu s tímto virem. Jako herpetická gingivostomatitida se ale projeví jen asi 1 % primoinfekci. Zbývající proběhnou skrytě nebo pod obrazem „prořezávajících se zubů“, tedy nevyhraněně. Nejčastěji jsou postiženy děti, méně často mladí jedinci mezi 20-25 lety, ojediněle i starší osoby. Frekvence onemocnění stoupá v podzimních a jarních měsících.

 

Příznaky a průběh

Začíná prodromálním stadiem s vysokými teplotami. Stadium trvá 1-3 dny. Následuje období výsevu eflorescencí. Počáteční eflorescencí jsou puchýře, které rychle praskají a mění se v eroze rychle splývající. Jazyk je povleklý, gingiva zanícená, krytá fibrinovými povlaky, typicky je zduřelá papila incisiva. Hmatáme submandibulars uzliny. Někdy se přidružuje angína, bronchitida, faryngitida.

 

Pro bolesti je obtížné příjímání potravy i tekutin, zvláště u dětí, proto hrozí dehydratace. Salivace je zvýšená.
Onemocnění odezní za 10-14 dní. Prodělané onemocnění zajišťuje určitý stupeň imunity a jako další následek je perzistence viru v organizmu.

Léčba

Většinou vystačíme se symptomatickou léčbou. Přijímání tablet, ale i sirupů je u dětí obtížné. Nejvhodnější jsou výplachy heřmánkem (nevadí, když je dítě vypije), případně výtěry genciánovou violetí. Lokální anestezii sprejem děti nesnášejí dobře a navíc první střik je bolestivý. Antibiotika jsou indikována jedině při zjištění angíny či bronchitidy, jinak jsou bezúčelná. Lokálně je třeba ošetřit zbytnělou bolestivou gingivu u prořezávajících zubů. Hospitalizace je nutná u dehydratovaných dětí.

Chcete dostávat emailové novinky?