Slovník

G

Glosodynie a stomatodynie

Poměrně časté stavy charakterizované pálením, svedením, pocitem suchosti v dutině ústní, změnou chuti.

S pozitivním klinickým či laboratorním nálezem: podobné obtíže se vyskytují u lichen planus, kandidózy, puchýřnatých onemocnění, karencí Fe či vitaminů (dnes vzácné), chronických intoxikací. Také lingua geographica, plicata či gyrata je provázena podobnými stížnostmi.

 

Dynické potíže někdy doprovázejí zhoubné bujení i jinde v organizmu. Lokálně je znám cylindrom.

 

Bez klinického či laboratorního nálezu: u pacientů s těmito stížnostmi nezjistíme klinicky, laboratorně ani RTG vyšetřením opodstatnění jejich stížností. Častěji se vyskytují vyšší hodnoty cholesterolu. Nápadná je ulpívavost nemocných na jejich potížích, psychické stresy, nespavost, bolesti hlavy. Pacienti často svádějí své obtíže na stomatologické ošetření (extrakci, novou náhradu). U žen jsou obtíže často spojeny s počínajícím přechodem. Postupně se zabudovává kancerofobie.

 

Tyto stavy označujeme jako stomatodynie v užším slova smyslu.

 

Důležité je vždy pečlivé klinické vyšetření, včetně palpace měkkých tkání, laboratorní a RTG vyšetření, která mají zajistit vyloučení organického původu obtíží.

Léčba glosodynií a stomatodynií

Základ jev psychoterapetickém pohovoru u pacientů se stomatodyniemi v užším slova smyslu. Někdy je částečně úspěšná zklidňující a antidepresivní léčba. Vhodná je spolupráce s psychologem.

Chcete dostávat emailové novinky?