Slovník

G

Granulom

Je vlastně obrannou reakcí organizmu na pronikající infekci z periodoncia. Je tvořen granulační tkání, která je sterilní.

Zubní granulomy

Jako chronický zánět se klinicky neprojevují a bývají náhodným nálezem na RTG snímku. K akutnímu vzplanutí dochází po přetlačení infekce (infikovaného dentinu s mikroorganizmy) kořenovými nástroji do granulační tkáně. K akutní exacerbaci dochází rychle (během 24 hodin) a náhlý vznik subperiostálního abscesu může nepříjemně zaskočit pacienta i lékaře. Proto je tato afekce nazývána Fénix absces podle bájného ptáka, který omlazen vzlétá jednou za sto let ze svého popela. Této nežádoucí příhodě lze předejít zhotovením měřícího snímku a striktním dodržováním pracovní délky nástroje (u rozsáhlejších periapikálních granulomů dochází často i k resorpci kořene, a proto nelze spoléhat na taktilní nasondování apikální konstrikce). Granulom nelze na RTG snímku odlišit od cysty! Ostré ohraničení afekce na RTG snímku může znamenat pouze větší denzitu kostní tkáně, která je dána remineralizačním procesem v okolí granulační tkáně. Cystu můžeme diagnostikovat pouze histologicky. Proto se vždy dává přednost endodontické terapii a pouze v případě neúspěchu (nedojde ke zmenšení až úplné osifikaci ložiska) se přistupuje k chirurgické léčbě (resekce kořenového hrotu, exstirpace cysty).

Chcete dostávat emailové novinky?