Slovník

G

Greene Vardiman Black

Greene Vardiman Black (1836-1915) byl americký stomatolog, který je považován za zakladatele moderní stomatologie.

Greene Vardiman Black (3.8. 1836-31.8.1915) je ctěn specialisty záchovné stomatologie celého světa jako spoluzakladatel tohoto oboru. Snažil se o vytvoření solidního vědeckého základu jak v histologii, tak v ordinačních postupech a v nauce o materiálech. To se mu podařilo zejména u amalgámu, jehož vyrovnaný vzorec se stal americkou normou. Stále živé jsou jeho preparační zásady, i když některé byly neprávem zapomenuty a jiné špatně pochopeny. Jeho logické třídění kazivých ložisek se stalo mezinárodní klasifikací. V letech 1870-1880 vyučoval všeobecnou a zubní patologii na Missouri Dental College v St. Louis, 1883-1899 působil jako profesor zubní patologie na Chicago College of Dental Surgery a od roku 1891 byl profesorem záchovného zubního lékařství na Northwestern University Dental School, která se pod jeho vedením změnila v největší dentální školu na světě. I když byl všeobecně medicínsky vzdělaný, důsledně posílal své vědecké příspěvky pouze redakcím dentálních časopisů. Tušil, že se stomatologie v budoucnu stane samostatným vědeckým lékařským oborem.

Chcete dostávat emailové novinky?