Slovník

H

Hepatomegalie

Nález zvětšených jater pod oblouk žeberní. Definitivní průkaz je možný sonografií, protože fyzikální vyšetření nemusí být spolehlivé, zčásti i z nezkušeností lékaře.

Často se játra hmatají při jejich ptóze (při plicním emfyzému). Pokud velikost jater přesahuje 12 cm, můžeme mluvit o hepatomegalii. Játra mohou být bolestivá, mají různou konzistenci, okraj. Povrch může být hladký, nebo nerovný.

 

Hepatomegalie nacházíme nejčastěji při různých hepatopatiích, také však v důsledku městnání při pravostranné kardiální insuficienci nebo při rozsáhlé infiltraci, zvláště maligními procesy.

Chcete dostávat emailové novinky?