Slovník

H

Herpangína

Postiženy jsou nejvíce děti. Choroba se projevuje hlavně na měkkém patře tvorbou puchýřků. Vznikající eroze nemají tendenci splývat.

Není difuzní zánět gingivy jako u herpetické gingivostomatitidy. Onemocnění provází únava, svalové bolesti. Projevy jsou necharkteristické, diagnóza je možná sérologicky. Původcem je virus Coxackie A4. Příznaky odezní do 3-5 dnů. Léčba je symptomatická.

Chcete dostávat emailové novinky?