Slovník

H

Herpetická stomatitida

Herpetická stomatitida je projev sekundární infekce virem herpes simplex (HVS).

Vždy ji předchází primoinfekce manifestní nebo mitigovaná. Perzistující HVS se může aktivovat horečnatým stavem, hormonální změnou (menses), traumatem, oslabením organizmu. Vlastní erupci předcházejí někdy bolesti hlavy, únava, lokálně svěděni, palčivost.

 

Základní morfou je puchýř, který rychle praská a mění se v erozi. Jednotlivé eroze mají výraznou tendenci splývat v rozsáhlejší plochy. Nejčastěji je napadena keratinizovaná sliznice. Puchýře se také mohou tvořit na rozhraní retní červeně a kůže, stav označujeme jako herpes labialis (opar). Uzliny bývají zvětšené.

 

Hojení probíhá u zdravých jedinců spontánně během 5-10 dnů, při imunodeficienci podstatně déle.

Léčba herpetické stomatitidy

U většiny případů vystačíme s léčbou lokální. U dospělých jsou vhodná lokální anestetika, výplachy chlorhexidinem, 0,25% ZnS04 v roztoku. Antibiotika jsou neúčinná. U těžkých postižení (většinou hospitalizovaní imunodeficientní pacienti) je nutno podat celkově antivirové preparáty, např. acyklovir (Herpesin, Zovirax), stejný preparát lze aplikovat lokálně na herpes labialis.

 

Prevence je obtížná. Myslíme na ni při úporných recidivách. Můžeme uspět s Isoprinosinem.

 

Pozor! U herpetické stomatitidy jsou kontraindikovány kortikoidy a chirurgické výkony (možnost šíření infekce).

Chcete dostávat emailové novinky?