Slovník

H

Hybridní vrstva

Mezivrstva mezi dentinem a pryskyřicí (bondem a kompozitem).

Vzniká průnikem hydrofilního příměru a následně bondovací pryskyřice do prostorů vzniklých demineralizací intertubulárního dentinu (leptáním kyselinou). Tato 3-10 µm silná vrstva je důležitá k utěsnění (zapečetění) a spolu s bondem zateklým do dentinových tubulů slouží k retenci kompozit. Hybridní vrstva s bondem vytváří také elastickou zónu, která zmírňuje stres při polymerační kontrakci kompozitu a funkčním zatížení při žvýkání. Jako první popsal tuto hybridní vrstvu Nakabayashi v roce 1982.

Chcete dostávat emailové novinky?