Slovník

H

Hyperodoncie

Zvýšený počet zubů.

Rozlišujeme hyperodoncie pravé, kdy nadpočetné zuby patří k téže dentici, která je fyziologicky ve funkci a hyperodoncie nepravé, kdy nadpočetný zub k dané dentici nepatří. Hyperodoncií bývají postiženy především řezáky, relativně Častý je tzv. meziodens, nadpočetný zub mezi horními středními řezáky, který bývá překážkou v prořezávání stálých horních středních řezáků.

Chcete dostávat emailové novinky?