Slovník

I

Ileus

Střevní neprůchodnost, zástava průchodu tráveniny střevem. Závažný stav druh náhlé příhody břišní, který může mít mnoho příčin.

Patří do diagnostického spektra internisty také, ale jeho řešení patří chirurgovi. Může mít mechanickou příčinu (adheze, divertikulitida, invaginace, jiné obstrukce zvláště tumorem). Nemechanická příčina je obvykle postoperační nebo při postižení neuromuskulární části střeva (paralytický ileus). Léčebné postupy se liší!

 

Častěji se ileus vyskytuje ve tlustém střevě (tumor) než v tenkém (adheze).

 

Klinickými projevy jsou křeče v břiše, zvracení, zpomalení až vymizení střevní pasáže. Anamnéza nemusí být pomocí, na nativním snímku břicha se prokáží hladinky. Rozhodující je konzultace a vyšetření chirurgem, do jehož péče pacient patří.

Chcete dostávat emailové novinky?