Slovník

I

Index kazivosti KPE (DMF)

Vyjadřuje současný stav chrupu ajeho vývoj u jedné osoby, případně skupiny osob.

Princip indexu kazivosti KPE

Index popsali Klein a Palmer. Jednotkou šetření je jeden zub. K = kaz, P = plomba, E = extrakce (v angličtině D = decay, F = filling, M = missing, chybějící). Předpokládá se, že zuby s výplněmi (eventuálně proteticky ošetřené) a extrahované byly kariézní. To přináší mírnou nepřesnost (asi 1/3 zubů pod pilířovými korunkami je bez kazu, a asi 1/5 zubů se extrahuje bez kazu). I přes tuto nepřesnost je index nejvíce používán pro svou jednoduchost. Lze ho vztáhnout k počtu zubů (32), k počtu vyšetřených osob (individuální index I =KPE/32 x 100 v procentech, kolektivní index I = KPE/počet osob x 100 v procentech). U dočasného chrupu je index vyjádřen malými písmeny (kpe). U smíšeného chrupu stanovíme vedle indexu KPE stálých zubů i kpe zubů dočasných na osobu. Jako doplňujícího indexu k rozboru kazivosti je možno použít také počet intaktních zubů na osobu.

Chcete dostávat emailové novinky?