Slovník

I

Intrapulpální čepy

Používají se jako jedna z možností ošetření nevitálních zubů. Indikací jsou zuby s takovou destrukcí korunky, která znemožňuje zajištění retence výplňových materiálů, nebo tam, kde hrozí nebezpečí pozdější fraktury části korunky (a většinou i Části kořene!)

Detailní popis Intrapulpálních čepů

Intrapulpální čep můžeme použít téměř u všech zubů, i když u jednokořenových zubů, u kterých došlo ke ztrátě celé korunkové části, uvažujeme o ošetření litou kořenovou nástavbou. U zubů, jejichž kořenový kanálek musel být díky infekci nástěnnéhodentinu extrémně preparován a kořen byl oslaben, je nutno zpevnit jeho stěnu sklopolyalkenoátovým cementem nebo kompozitním materiálem s dentinovým adhezivem. Vzhledem k nemožnosti odstranění nacementovaného intrapulpálního čepu z kořenového kanálku se předpokládá bezvadné zaplnění kořenového kanálku.

 

Hlavním úkolem intrapulpálního čepuje retence výplňového materiálu a rozvedení žvýkacího tlaku působícího na destruovanou oslabenou korunku i na kořenovou část. Nepominutelnou výhodou je i přesnost. Kořenová kavita je preparována frézou, která velikostí odpovídá velikosti Čepu. Apikálně ponecháváme alespoň 4 mm kořenové výplně, aby byl zajištěn apikální uzávěr. Rovněž přímá dostavba bez mezistupňů (otisky, modely) je přesnější (jako dostavbový materiál se nejlépe osvědčil amalgám).

 

Nejčastěji se používají čepy kónického tvaru bezostrých závitů. Samořezné čepy s ostrými závity jsou zdrojem vrubového pnutí, které může vést k fraktuře kořene.

 

Nejbiokompatibilnějším materiálem je titan, chromkobaltová slitina. V poslední době se začaly používat čepy na bázi pryskyřic a uhlíkových (respektive křemíkových) vláken, která se fixují kompozitními materiály a dentinovými adhezivy. Jejich výhodou je také odstranitelnost v případě nutnosti revize kořenového kanálku.

Chcete dostávat emailové novinky?