Slovník

K

Kalcifíkace zubní dřeně

Každý proces, při kterém ve dřeni dochází k ukládání vápníku na úkor její biologické hodnoty. Patří sem pravé, nepravé a smíšené dentikly a nadměrná tvorba terciárního dentinu.

Pravé dentikly

Jsou vysoce organizované pul-pální konkrementy, které se svou strukturou podobají terciárnímu dentinu. Protože pravé dentikly nacházíme též v zubech retinovaných a v zubních zárodcích, předpokládá se, že vznikají nejen na podkladě zevního dráždění (kaz, výplně), ale i změnami v me-tabolizmu dřeně vyvolanými vnitřními příčinami, eventuálně poruchami krevního zásobení dřeně.

Nepravé dentikly

Nemají strukturu dentinu. Jsou to pouhé vápenné usazeniny, které se ukládají vždy kolem organického jádra. Vznikají v místech již primárně poškozených (např. při hyalinní degeneraci pulpy, při chronických zánětech pulpy atd.).

 

Dentikly mohou být též smíšené. Všechny tyto tři druhy dentiklů se vyskytují v každém věku, ale nejčastěji ve stáří. Vyskytují se solitárně i ve větším počtu. Podle jejich uložení rozeznáváme dentikly volné, nástěnné (obtížně odlišitelné od terciárního dentinu), vnořené (vzniklé obrůstáním volného nebo nástěnného dentiklů sekundárním dentinem). Dentikly mohou znemožnit či zpomalit průchod devitali-začního prostředku i znemožnit či znesnadnit zprů-chodnění kořenového kanálku. Názor, že dentikl vyvolá tlakem na nervová vlákna pulpy krutou bolest, je opuštěn. Jde obvykle o chronickou, akutně exacer-bující pulpitidu. U involučních stavů pulpy, stejnějako u silné vrstvy terciárního dentinu, jsou reakce na zevní dráždění snížené. Na RTG snímku vidíme různé syté stíny, eventuálně různě rozsáhlou obliteraci dřeňové dutiny.

Chcete dostávat emailové novinky?