Slovník

K

Karcinom dolní čelisti

Maligní nádor, který primárně vzniká na sliznici dásňového výběžku čelisti nebo uvnitř čelistní kosti (povrchový výskyt je mnohem častější než centrální forma).

Detailní popis karcinomu dolní čelisti

Ojediněle se v dolní čelisti vyskytují také metastázy karcinomu štítné žlázy, plic, mléčné žlázy nebo seminomu. Také z bezprostředního okolí může prorůstat do kosti adenokarcinom podčelistní slinné žlázy nebo metastáza nádoru regionálních submandibulárních uzlin.Karcinom dásňového výběžku vychází ze sliznice a projevuje se buď jako vřed, nebo jako květákovitý útvar. Příčinou vzniku bývá chronická traumatizace snímací zubní náhradou, nakusujícím zubem z protilehlé čelisti nebo chronický zánět pod fixní náhradou. Na dásňovém výběžku se může lokalizovat v kterékoli oblasti. Jeho růstové vlastnosti jsou značně rozdílné, jednou roste pomalu, jindy rychle infiltruje okolní tkáně, šíří se do ústní předsíně, na tvář, na patro, do krajiny premolárové a na ústní spodinu, infiltruje kost a přivodí její destrukci. Často a rychle zakládá metastázy.

 

Existence nádoru je zpočátku spojena s nevýraznou bolestivostí, která je intenzivnější při příjmu potravy nebo při pohybech protézy. Bolesti podstatně zesílí, začne-li nádor prorůstat do kosti a přidá-li se navíc zánět. Proroste-li nádor do mandibulámího kanálu a postihne-li nervově cévní svazek, dojde k paresteziím až anestezii v oblasti příslušné poloviny brady a dolního rtu.

 

Na skiagramu nemusí být v počátečních stadiích růstu patrný žádné změny, jindy jsou v kosti charakteristická projasnění. V pokročilejším stadiu lze již pozorovat velké, nepřesně ohraničené projasnění s úplně setřenou kostní kresbou nádorovou osteolýzu.

Centrální karcinom dolní čelisti

Je velmi vzácným nádorem, vzniká z epitelových zbytků Malassezových. Časným příznakem onemocnění jsou vystřelující bolesti podél n. alveolaris inferior s propagací do okolí nebo bolestivá bradová anestezie. Nemocný přichází k ošetření se žádostí o extrakci zubu, která však potíže neodstraní. Po odstranění zubu se lůžko rychle vyplní nádorovou tkání, která má charakter granulační tkáně. V pokročilejších stadiích se začínají viklat další zuby v postiženém kvadrantu a jsou často spontánně eliminovány. Čelist pak zduří a nádor brzy prorůstá do okolních tkání.

 

Nádory dolní čelisti metástazují velmi často, a to do submandibulárních a submentálních lymfatických uzlin.

 

Na skiagramu se nacházejí různě velké destruktivní změny kosti – osteolytická ložiska, charakteristická je přítomnost reparativních změn kosti.

 

Centrální rakovinu dolní čelisti, která je metastatického původu, charakterizuje stejný obraz, někdy se přítomnost metastázy projeví patologickou zlomeninou.

 

Léčba

Zpravidla je komplexní, dominantní úlohu zaujímá radikální chirurgický výkon. Chemoterapie a radioterapie se zpravidla užívají jako podpora chirurgického výkonu. Předoperačně se podávají cytostatika v regionální intraarteriální infuzi u forem primárně inoperabilních. Metastatické nádory dolní čelisti se zpravidla léčí pouze symptomaticky nebo paliativními výkony.

Chcete dostávat emailové novinky?