Slovník

K

Karcinom kůže

V orofaciální oblasti je přítomen velmi často. Vyskytuje se ve dvou histologicky odlišných formách: jako karcinom bazocelulární, vycházející ze stratum basale epidermis, a karcinom spinocelulární, který vyrůstá ze stratum spinosum. Sekundární kožní karcinomy se vyskytují v obličeji zřídka, jde o lymfogenní nebo hematogenní metatázy primárních orgánových nádorů. Karcinom bazocelulární viz. bazaliom.

Karcinom spinocelulární

Vznikána podkladě kožních prekanceróz, roste velmi rychle, často a záhy metastázuje. Makroskopické rozlišení od bazaliomu je velmi obtížné, mnohdy takřka nemožné, takže přesnou diagnózu stanoví až mikroskopické vyšetření. Nádor se obvykle podobá bradavici nebo malému uzlíku, který se rychle zvětšuje, zvředovatí a destruuje okolní tkáně. V pokročilejším stadiu vývoje se rozlišuje forma infiltrativní (endofytická), která je prognosticky nepříznivá, a forma papilární (exofytická) s příznivějšími biologickými vlastnostmi.

Léčba

Spočívá v radikální excizi nádoru až do zdravé tkáně (zachování bezpečnostní zóny je nanejvýše nutné) a v plasticko chirurgickém uzávěru defektu. U nádorové recidivy nebo při léčení nádorových metastáz doplňuje chirurgický výkon ještě chemoterapie a radioterapie.

Chcete dostávat emailové novinky?