Slovník

K

Klasifikační TNM systém

TNM systém slouží k jednoduchému popisu rozsahu nádoru a určení stádia onemocnění.

Detailní popis TNM systému

Základním smyslem mezinárodní dohody o klasifikaci zhoubných novotvarů podle jejich rozsahu je poskytnout metodu a způsob, jak jednoznačně sdělit vlastní klinické zkušenosti jiným. Klasifikace tak podává přesnou informaci o rozsahu nádorové choroby, kdy nejdůležitějšími předměty jsou lékařské informace o primární lokalizaci nádoru a o morfologickém, respektive biologickém typu nádoru zjištěnými patologem.

 

Účely klasifikace jsou následující:

  • pomáhat klinikovi při plánování léčby,
  • podat určité informace o prognóze nádorové choroby,
  • pomáhat hodnotit léčebné výsledky,
  • umožnit výměnu srozumitelných informací o nádorové chorobě mezi jednotlivými léčebnými ústavy,
  • přispívat ke stálému výzkumu lidských zhoubných nádorů.

Anatomický rozsah TNM systému je založen na určení tří složek, předání čísel k nim pak ukazuje rozsah zhoubného novotvaru:

  • T – rozsah primárního nádoru Tx = primární nádor nelze posoudit; T0 = bez známek primárního nádoru; TIS = tumor in situ; preinvazivní karcinom, carcinoma in situ; T1-4 – narůstající velikost a/nebo lokální rozsah primárního nádoru
  • N – nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách Nx = nález v oblasti regionálních lymfatických uzlin nelze posoudit, N0 = metastázy v regionálních lymfatických uzlinách nejsou přítomné, N1-3 = narůstající postižení regionálních mízních uzlin
  • M – nepřítomnost čí přítomnost vzdálených metastáz Mx – přítomnost vzdálených metastáz nelze stanovit, M0 = vzdálené metatázy nejsou přítomny; M1 = vzdálené metastázy se prokázaly, např. v plicích, kostech, játrech apod.

 

Klasifikace nádorových onemocnění všech lokalizací se řídí všeobecnými pravidly, která musí být vždy respektována.

Chcete dostávat emailové novinky?