Slovník

L

Laterogenie

Dysgnatie vznikající hyperplazií, nebo hypoplazií poloviny dolní čelisti a způsobující její vysunutí k jedné straně.

Následkem je porucha mezičelistních vztahů a výrazná asymetrie obličeje. U laterogenií na podkladě hyperplazie se rozlišují tři druhy:

  • jednostranná progenie s proporcionálním zvětšením poloviny mandibuly,
  • jednostranná makrogenie s hyperplazií především úhlu a těla,
  • jednostranná kondylámí hyperplazie.

U všech vzniká typická porucha okluze s posunem středu zubního oblouku ke straně zdravé a zkříženým skusem téže strany. U makrogenie k tomu přistupuje šikmá rovina okluze a u třetí formy, vznikající často až po skončení růstu, laterální nedovíravý skus strany postižené.

 

U laterogenií při hypoplazii poloviny čelisti vysune normálně rostoucí polovina bradovou část ke straně postižené. Poruchy okluze jsou obdobné. Tyto typy laterogenií bývají součástí různých syndromů a dysplazií.

 

Léčba je pouze chirurgická.

Chcete dostávat emailové novinky?